Rozpis konců výuky ve čtvrtek 8. 9. 2022

Z důvodu konání semináře pro pedagogický sbor budou konce výuky ve čtvrtek upraveny takto:

 

Ročník Konec výuky Oběd
1. 11:40 12:20 (ŠD)
2. 11:40 12:45 (ŠD)
3. 11:40 12:30 (ŠD)
4. 12:10 12:10
5. 12:00 12:00
7. 11:50 11:50
8. 11:40 11:40
9. 11:30 11:30