Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování ve spolupráci s Policií ČR

V letošním školním roce jsme rozšířili tradiční preventivní programy, které v naší škole realizovali policisté z oddělení Prevence kriminality a BESIP. Dosud jsme se ve škole zaměřovali na dopravní výchovu, děti z prvního stupně se každý rok dozvídaly informace, které potřebují znát jako účastníci silničního provozu. Od letošního ledna probíhala ve třídách prevence zaměřená na mnohem širší spektrum problémů.

Pro 1. -3.  třídy to bylo vždy setkání k základním úkolům policie, seznámení se s tím, co policie dělá a jak nám může pomoci a jak nás má chránit. Čtvrťáci se dozvěděli o provozu tísňové linky, zjistili, jak správně oznámit událost, páťáci řešili mezilidské vztahy a základy trestní odpovědnosti dětí a mládeže. Pro 6. třídy byla připravena problematika kyberšikany a komunikace v kyberprostoru, 7. a 8. třídy se zabývaly problematickým chování dospívajících dětí a jejich trestní odpovědnosti. Pro holky a kluky z devátých tříd byl připraven projekt „Tvoje cesta na čisto“, který i s pomocí filmu zpracovával tematiku návykových látek a s nimi spojeného protiprávního jednání.

Mgr. Kateřina Nedomová, metodička prevence

Život v kyberprostoru

V rámci prevence si s dětmi povídáme o jejich chování na internetu. Do konce listopadu se holky a kluci z každé třídy na druhém stupni během jedné třídnické hodiny setkají s příběhem kyberšikany, hlavními postavami jsou spolužačky Nela a Anežka. Děti si v interaktivní hře vyzkoušejí, jaké je být v roli oběti, vymyslí scénáře, co v takovém případě dělat. Tento materiál jsme získali od společnosti Jeden svět na školách, se kterou spolupracujeme. Pro Vás, rodiče i děti, přidáváme na web odkaz na volně dostupné video Policie ČR k podobnému tématu. Třeba k zamyšlení, třeba ke společnému shlédnutí s Vašimi dětmi, třeba jako námět pro diskusi s nimi.

Mluvme o tom.

Kateřina Nedomová, školní metodička prevence

Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování

Vážení rodiče,

velmi si vážíme toho, že máte v naši školu důvěru a spolupracujete na rozvoji svého dítěte právě s námi. Snažíme se, aby u nás byly děti jak ve fyzickém, tak v psychickém bezpečí a děláme pro to maximum. Nicméně ani ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování, který se řídí aktuálními metodickými pokyny MŠMT a je k dispozici k nahlédnutí u školního metodika prevence.

Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi – rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc a spolupráci. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu nebo jinému dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy).

Pokud byste se z jakéhokoliv důvodu chtěli v této záležitosti obrátit na školu anonymně, můžete tak učinit na stránkách www.nntb.cz * (více informací viz níže) nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

 Děkujeme za spolupráci,

Mgr. Kateřina Nedomová, metodik prevence rizikového chování

*“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí, která aktuálně řeší veškerou administraci, schvalování škol, technickou podporu a obecnou komunikaci. Naše škola se do tohoto projektu zapojila a vytvořili jsme tak další komunikační kanál, přes který se můžete na školu obrátit. Veškerá oznámení jsou anonymní a putují do mailu školnímu metodikovi prevence a výchovnému poradci.