Ze školy

Sázení lesních dřevin v parku Vidoule

12. dubna  se žáci 5. A a 6. B zúčastnili akce Sázení lesních dřevin v parku Vidoule organizovaného Lesy hl. města Prahy. Žáci zde sázeli duby, aby dopomohli zalesnění vykácené části lesoparku. Akce se velmi podařila a všichni si sázení moc užili.

                                          5. A, 6. B a třídní učitelé Markéta Herdegenová + Adéla Zironi

 

(Pokračování textu…)

Městské kolo Dějepisné olympiády

10. dubna se konalo v DDM Jižní město městské kolo Dějepisné olympiády. Z celé Prahy se sem sjelo 31 postupujících soutěžících z obvodních kol. Prahu 5 reprezentoval z naší školy Jakub Langer z 8. ročníku. Ve velké konkurenci se umístil na sdíleném 21. – 23. místě. Gratulujeme Kubovi k umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Tomáš Hromádka

Velká novinka ve školní jídelně

Nejprve se v jídelně objevil zvláštní stůl na kolečkách. Včera se ukázalo, k čemu slouží: Je to salátový bar! Naplnil se totiž okurkami, salátem, rajčaty, paprikami a dvěma druhy dresinků. Funguje zatím pilotně 3 dny v týdnu, ale uvidíme, jak se osvědčí. Zatím to vypadá to, že je o zeleninu velký zájem a že dětem chutná.

(Pokračování textu…)

Čtvrťáci v Pěnkavově statku

Čtvrťáci navštívili v úterý 2. 4. Pěnkavův statek, kde je přivítal Karel IV. , který je provedl celou historií své vlády. Seznámil děti se zbraněmi této doby, které si mohly vyzkoušet a prohlédnout. Připomněl jim také staročeské velikonoční zvyky.

(Pokračování textu…)

Co jsme četli my a co čtete vy?

Ve středu 3. 4. proběhlo v chuchelské knihovně setkání žáků 5. A se seniory na téma: Co jsme četli my a co čtete vy. Děti přítomným seniorkám představily své oblíbené knížky a přečetly z nich ukázky. Poté naopak seniorky dětem prezentovaly vybrané knížky, které četly v jejich věku. Nakonec spolu diskutovaly, co mají tituly společné, v čem se liší, zda prezentované knihy znají či neznají. Setkání bylo velmi příjemné a pro obě strany obohacující.

5. A a Markéta Herdegenová

(Pokračování textu…)

Vyšlo 4. číslo Hlásné trouby

Ohlédnutí za důležitými událostmi posledních dvou měsíců, připomínka 8. výročí vzniku časopisu, reportáž ze školní kuchyně nebo rozhovor s řidičem autobusu – to je obsah čtvrtého letošního čísla školního časopis. Aktuální vydání, které vyšlo právě dnes, můžete číst v tištěné podobě ve škole nebo v elektronické verzi.

Bezdrátový senzor teploty

V hodině fyziky žáci 8. ročníku pracovali se sadou Pasco. Pomocí bezdrátového senzoru měřili teplotu vzduchu, těla a vody. Naměřená data se v reálném čase zaznamenávala do tabulky a zároveň vznikal graf závislosti naměřené teploty na čase.

Za fyziku Jiřina Procházková

Vlastnosti kapalin

Žáci 7. ročníku v hodině fyziky zkoumali vlastnosti kapalin.

Povrchové napětí si ověřili na zajímavém pokusu – voda se posype mletým pepřem, pak se doprostřed kápne jar.

Vzlínavost kapalin žáci pozorovali na proužku tkaniny a filtračního papíru. Pro větší efekt jsme vodu obarvili pomocí barev na vajíčka.

        Za fyziku Jiřina Procházková

Elektromagnety

Vytvořit elektromagnet byl dobrovolný domácí úkol z fyziky pro šesťáky. Podívejte se na jejich zajímavé výtvory.

        Za fyziku Jiřina Procházková

 

Magnetické pole

V hodině fyziky žáci 6. ročníku zkoumali magnetické pole a jeho účinky. Ke svému zkoumání využili žákovské soupravy pro magnetismus. Výsledky svého výzkumu zapsali do pracovních listů.

                                                                 Za fyziku Jiřina Procházková

Cyklisté ze 3.A a 3.B v Muzeu Policie ČR

Ve čtvrtek 4.4.2024 jsme vyrazili do Muzea Policie ČR. Součástí připraveného programu byla i návštěva dopravního hřiště. V praxi jsme si tak prověřili jízdou na kolech a koloběžkách znalosti získané v hodinách dopravní výchovy v průběhu školního roku. Při prohlídce muzea jsme nahlédli do bohaté policejní historie, ozkoušeli si policejní motorku i si zblízka prohlédli uniformy.

 

A. Dvořáková, H. Bálková

(Pokračování textu…)