Sběr 12.12. 2014

Výsledky z 12. 12. 2014:
Do sběrných surovin bylo svezeno celkem  2 520 kg papíru a 60 kg hliníku.
Víčka se žáci rozhodli sbírat pro nemocného Jakuba na hipoterapii.
Moc všem děkujeme.
Poděkování také patří Obecnímu úřadu a panu Soukupovi.

Sběr            12. 12.  2014
pořadí papír hliník víčka
1. 3.A – 1 143,2 kg 3. A – 11 027 g 6.tř. – 5 000 g
2. 2.B   –   897,8 kg 5. A –     6 872 g 3.A   –   3 572 g
3. 6.tř –       805   kg 2. B –     5 854 g 1.A   –   3 300 g
5.A   –    572,8 kg 2. A  –   5 589 g 2.A   –  3 325 g
2.A   –    399,5 kg 6. tř. –    3 000 g 2.B   –  2 980 g
1.A   –    179,7 kg 1.A   –   2 770 g 3.B   –  2 600 g
1.B   –    178,6 kg 3.B   –   2 150 g 1.B   –  2 135 g
3.B   –    132,9 kg 8.tř. –   1 830 g 7.tř.  – 2 000 g
5.B   –       74,8 kg 4.tř. –   1 140 g 5. B   – 1 950 g
4.tř. –       73,5 kg 1.B  –       983 g 5.A   –  1 762 g
8.tř. –        71,5 kg 7.tř. –      324 g 4.tř.  –    900 g
7.tř. –        57,5 kg 5.B  –       250 g 8.tř.  –    242 g
9.tř. –           4    kg