Sběr druhotných surovin 2016 – 2017

Sbíráme papír, plastová víčka z PET lahví a hliníkové obaly.

Na cedulku napište jméno žáka, třídu, hmotnost sběru, druh sběru. Cedulku s údaji odevzdejte paní učitelce Kočišové v den svozu. Sběr odevzdávejte před ZŠ mezi 7.15 – 8.00 hod. v den svozu.

Svoz se bude konat vždy  úterý:

13. 9. 2016

  1. 11. 2016

13. 12.2016

24. 1. 2017

7. 3. 2017

18. 4. 2017

30. 5. 2017