Screeningové testování žáků – listopad 2021

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví dojde ke screeningovému testování žáků ve vybraných okresech. Naší školy se toto testování týká také.

Testování proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021. Testovat budeme antigenními testy Genrui Bio Tech (1. stupeň) a SEJOY (2. stupeň). Oba testy žáci naší školy již znají, přikládáme i odkaz na instruktážní videa:

Genrui BioTech test: https://youtu.be/M8e1LDk5bt4

SEJOY test: https://youtu.be/TZxDmLPZZSo

Testováni nebudou žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží aktuálně platný negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Toto potvrzení je možno přinést k nahlédnutí do školy v den testování, popř. zaslat třídní učitelce elektronicky.

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby v kanceláři školy bezprostředně po svém příchodu.

Informace MŠMT v plném znění: Informace-pro-skoly-s-ucinnosti-od-25.10.2021-a-1.11.2021-final.pdf (edu.cz)