Sdělení školní družiny


Vážení rodiče,

dovolujeme si reagovat na připomínky rodičů ohledně využití PC ve školní družině.

Děti mají každé odpoledne ve ŠD daný program, který se odehrává ve třídách, v herně, eventuálně v tělocvičně, a téměř vždy jsou venku. Pouze při obzvlášť nepříznivém počasí a jen v pozdních odpoledních hodinách, kdy dochází ke slučování družinových oddělení, lze dětem umožnit individuální přístup na PC (logické a didaktické hry, šachy, dáma, omalovánky apod.), nikoliv přístup na internet.

Vzhledem k počtu dětí (cca 130), počtu PC (7) a týdenní skladbě zaměstnání v ŠD je prakticky nemožné, aby děti trávily u PC celé odpoledne. Nikdy bychom takovou formu ani neschválily, jde nám pouze o nabídku další možnosti výběru činností v pozdních odpoledních hodinách, kdy už jsou děti unavené z celodenní organizované činnosti.

Z těchto skutečností vyplývá, že na jednoho žáka připadne týdně sotva pár minut u PC, a samozřejmě má každý možnost zvolit jiný druh činnosti, který neustále nabízíme.

Současně však musíme konstatovat, že diskutované počítače primárně slouží k obohacení výchovně-vzdělávacího programu ŠD. Využíváme je k rozšiřování či prohlubování znalostí žáků v jejich užívání a především k základnímu seznámení s hardwarem a softwarem. K procvičování ovládání PC slouží jednoduché hry. Dále jsou využívány v hodinách hudební a dopravní výchovy.

Prosíme Vás o zamyšlení a následné vyjádření, zda Vaše dítě může individuálně využívat PC ve školní družině.

 Děkujeme a těšíme se na celoroční příjemnou spolupráci.

  Jana Pěkná, vedoucí školní družiny