Školní družina

Podrobné informace o provozu školní družiny naleznete v Řádu školní družiny.

 

Přihlášky k docházce do školní družiny

Do školní družiny jsou přijímány děti z 1. až 3. třídy. Kapacita je 150 dětí, družina má pět oddělení. 

Výše úplaty za školní družinu

  •  celodenní pobyt 350 Kč za dítě/měsíc
  • zkrácený pobyt do 13.00 hod. 100 Kč za dítě/měsíc

Způsob platby úplaty za školní družinu

Ve školním roce platí, že zákonní zástupci jsou povinni uhradit za své dítě měsíční poplatek za školní družiny do 10. dne v příslušném měsíci.

Identifikační údaje pro bezhotovostní převod:

  • číslo účtu školní družiny je 30015–131628359/0800(pozor – účet školní družiny má na rozdíl od školního účtu navíc předčíslí 30015)
  • do popisu pro příjemce uveďte třídu a jméno dítěte.

Jakékoliv změny ve Vašem účtu, nahlaste prosím ihned vedoucí školní družiny.

 

Provozní doba:

Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování:

  • ranní družina je zajištěna od 7:00 do 7:45 hodin.
  • odpolední družina je zajištěna od 11:45 do 17:00 hodin.

 

Kontakty:

Vedoucí: 

Jana Kosová , tel. 739 084 974

Vychovatelky: