Školní psycholog

 

Od 1.1.2024 působí na naší škole školní psycholog, který poskytuje psychologické, pedagogické
a konzultační služby pro žáky, pedagogy a rodiče. Pracuje v souladu s předpisy o ochraně
osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa.
Školní psycholog je součástí poradenské činnosti školy a nabízí komplexní služby v rámci
standardů vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních. Školní psycholog spolupracuje s týmem školního poradenského
pracoviště, vedením školy a dalšími poradenskými zařízeními.
Žáci, rodiče a pedagogové se mohou obrátit na školního psychologa různými otázkami a
problémy, zaměřuje se především na péči související se vzděláváním. Neposkytuje dlouhodobou
psychoterapeutickou péči, nevydává psychofarmaka a neposkytuje doporučení podpůrných
opatření II. – V. stupně.

Pro poskytování některých psychologických služeb je vyžadován souhlas zákonných zástupců.
Existují generální a individuální informované souhlasy, které regulují možnost zapojeni psychologa do řešení situaci a poskytování péče žákům.
Generální informovaný souhlas rodičů slouží k informaci o dostupnosti školního psychologa na
škole. Rodiče svým podpisem akceptuji možnost, že se školní psycholog může zapojit do řešení
skupinových problému jako jsou neshody mezi žáky, nebo situace šikany. Tímto souhlasem rodiče
také vyjadřují svolení k tomu, aby jejich dítě mohlo byt přítomno ve třídě při řešení třídních
problému.
Individuální informovaný souhlas je vyžadován, pokud dítě využije možnost konzultace se
školním psychologem k řešení svých problému na individuální bázi. Tento souhlas poskytuje
rodičům informace o rozsahu a obsahu péče poskytované jejich dítěti při opakovaných
konzultacích, tj. dlouhodobější spolupráci.

Je důležité zdůraznit, ze generální souhlas není automaticky souhlasem rodičů s opakovanými
individuálními intervencemi se žákem. Pro každou individuální intervenci, která vyžaduje delší
péči, je nezbytný zvláštní individuální informovaný souhlas rodičů. Rodiče mají právo být plně
informováni a dávat souhlas ke konkrétním opatřením, která se týkají jejich dítěte.
Krizová intervence, tedy mimořádná a závažná situace ve škole nebo v osobním životě žáka/
žákyně, nevyžaduje předem udělený souhlas rodičů. V případě krize může školní psycholog rychle
a bezprostředně zasáhnout a poskytnout potřebnou pomoc. Tato forma péče je zaměřena na
okamžité řešení kritické situace a zajištění bezpečí žáka/ žákyně před následným informováním
rodičů.

Kontakt na školního psychologa:

Konzultační hodiny:
Čtvrtek 15-17 hod. po předchozí domluvě

 

Školní poradenské pracoviště:

Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Patricie Bošková 

Výchovná poradkyně pro I. a II. stupeň: Hedvika Žemličková 

Vedoucí asistentek pedagoga: Hedvika Žemličková 

Speciální pedagožka: Mgr. Iva Suchomelová 

Metodička prevence: Mgr. Kateřina Nedomová 

Kariérová poradkyně: Mgr. Ivana Motýlová 

Pedagog volného času: Hedvika Žemličková 

Školní psycholožka: Mgr. Alžběta Gregušová 

 

Konzultační hodiny školního poradenského pracoviště:

V případě potřeby jsme vám k dispozici po předchozí domluvě v těchto hodinách:

Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Patricie Bošková         ÚT 16-17 hod.

Speciální pedagožka: Mgr. Iva Suchomelová                                           ČT 16-17 hod.

Metodička prevence: Mgr. Kateřina Nedomová                                       PO 17-18 hod.

Kariérová poradkyně: Mgr. Ivana Motýlová                                             ST 16-17 hod.

Výchovná poradkyně: Hedvika Žemličková                                            ÚT 16-17 hod.

Školní psycholožka: Mgr. Alžběta Gregušová                                          ČT 15-17 hod.