Služby

Základní škola:

  • 17 tříd 1. až 9. ročníku
  • Ve školním roce 2022/2023 má naše škola kapacitu 400 žáků
  • 27 učitelů (včetně vedení školy)
  • 7 asistentů pedagoga, 1 školní asistent

Školní družina:

  • 5 oddělení
  • kapacita 150 dětí
  • 6 vychovatelek

Mimoškolní činnost

  • Ve škole je pro děti připraveno množství kroužků od např. keramický kroužek, konverzace s rodilým mluvčím, sportovní kroužek, karate, keramika, in-line bruslení… Více informací najdete v Přehledu kroužků.

Ostatní

  • o chod školy se stará školník, pět uklízeček a vrátná.

 

Dále nabízíme pronájem tříd včetně vybavení a příslušenství). K doptání osobně, telefonicky či e-mailem na vedení školy .