Spolek rodičů – výše příspěvku ve školním roce 2021/2022

9. září se konala v naší škole výroční schůze Spolku rodičů. Členové se usnesli na tom, že výše příspěvku pro školní rok 2021/22 bude po dočasném snížení z důvodu složité situace v loňském roce, opět vrácena na původní částky, které byly v letech předchozích:

Za rodinu, ze které navštěvuje školu jedno dítě, je to 600,- Kč na školní rok,
za rodinu, ze které navštěvují školu dvě nebo více dětí, je to 900,- Kč na školní rok.

Příspěvky budou zasílány na účet číslo: 260142881/0300. Do poznámky bude uváděno jméno žáka / žáků a jejich třída / třídy. Příspěvek by měl být uhrazen nejdéle do konce listopadu 2021.


Bylo odsouhlaseno, že děti rodičů, kteří neuhradili schválený příspěvek, si budou samostatně hradit vstup do ZOO, účast na bruslení a dalších plánovaných akcí hrazených z prostředků Spolku rodičů. Prostředky, které zbyly na účtu Spolku z minulého školního roku, budou využity v letošním školním roce.

V novém školním roce plánuje Sdružení rodičů ze svých prostředků uhradit tyto výdaje:
– pro výuku pracovních činností 1. stupně – zakoupení nářadí a materiálu k výrobě (dřevo, spojovací materiál…) – pracovní ponky ve sklepě byly z vašich příspěvků zakoupeny již v předchozích letech
– podpora mimoškolních sportovních a vzdělávacích aktivit
– potřeby pro výtvarnou výchovu – max. 45 000,- Kč
– vstupenka do ZOO pro celou školu
– pronájem zimního stadionu na bruslení + doprava 1. stupně
– hry a další potřeby do družiny

Informace o Spolku rodičů, stanovy spolku, výroční zprávy a zprávy o hospodaření najdete v rubrice Spolek rodičů.