Sportovní dopoledne pro 1.A a 1.B

Studenti institutu vzdělávání a poradenství si na pondělí 23. 11. připravili pro naše prvňáčky sportovní dopoledne.

ANOTACE

SPORTOVNÍHO DNE NA ZŠ CHARLOTTY MASARYKOVÉ

Studenti 3. ročníku Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze, oboru Poradenství v odborném vzdělávání, v rámci kurzu Didaktické a prezentační dovednosti,

mají tu čest po úspěšném loňském roce, znovu uspořádat živý projekt na ZŠ Charlotty Masarykové.

Pro dvě první třídy uspořádají sportovní den, který proběhne v rozmezí 1. – 4. vyučovací hodiny v pondělí během listopadu.

Bude připraveno 6 stanovišť, každý student bude mít na starost své stanoviště a bude na děti pečlivě dohlížet. Jeden ze studentů se bude s dětmi účastnit jednotlivých stanovišť, pro lepší aktivizaci žáků a lepší dohled.

Každý žák bude mít svou kartičku, na kterou se budou zapisovat jeho umístění v konkrétní disciplíně. Na základě těchto kartiček se poté určí umístění žáka.

Pro lepší organizaci budou děti rozděleny do skupinek a každá skupinka bude začínat na jiném stanovišti. Žák i přesto bude sportovat sám za sebe se svou kartičkou umístění.

Před oficiálním zahájením budou mít žáci možnost si každé stanoviště vyzkoušet. Studenti budou po celou dobu k dispozici, na vše budou dohlížet a žákům vše předvedou.

Žáci se mohou těšit na stanoviště plná zábavy a aktivního pohybu. Budou na ně čekat stanoviště se střelbou na bránu, hodem míče do kyblíku, skákáním v pytlích, přenášením pingpongového míčku na lžíci a mnoho dalších her jako např. rybičky, rybáři jedou.

Na závěr sportovního dne se žáci mohou těšit na poctivě získané odměny.