Stanovisko vedení školy k výzvě ministra zdravotnictví

Vzhledem k epidemické situaci v naší škole nepovažujeme za nutné vyhlašovat ředitelské volno  na pátek 25.9.2020.
K tomuto kroku bychom přistoupili pouze v případě centrálního nařízení ze strany Ministerstva zdravotnictví České republiky.