Talentmanie ve školní družině

Ve čtvrtek 25. ledna 2018 byl ve školní družině  slyšet velký potlesk nad scénkami, tanečky, kouzlením, hrou na hudební nástroje a zpěvem, které si děti připravily samy všem pro radost.Účinkujícím děkujeme za výborné výkony a těšíme se, čím nás překvapí v příštím roce.