Třídní schůzky v 1. čtvrtletí

Třídní schůzky ve všech třídách (s výjimkou 7. A a 7. B) se konají v úterý 15. listopadu 2016 – 1. stupeň od 17 hodin, druhý stupeň od 17.30 hod.

Přítomni budou všichni učitelé s výjimkou Mgr. Dany Martin a Mgr. Tomáše Hromádky (uvedené učitele lze kontaktovat individuálně). Třídní schůzky 7.A a 7.B se budou konat v náhradním termínu.