Týden 7. 9. – 11. 9. 2015

Aktualizovány informace o Sdružení rodičů.


První třídní schůzky se konají v úterý 8. září – 1.st. od 17. 00 a 2. st. od 17.30 hod.


Aktualizován Rámcový plán činností školy


Aktualizován Přehled zájmových útvarů a některých nepovinných předmětů v ZŠ Charlotty Masarykové (PDF).  Časové rozvržení kroužků se může z organizačních důvodů změnit. Děkujeme za pochopení.


Aktualizována rubrika Sdružení rodičů, kam byly přidány tyto soubory: Hospodaření 2014/2015Příjmy a výdaje 2014/2015Výdaje 2014/2015 a Zpráva revizora 2014/2015.