Týdenní plán 15.2. – 19.2.2016

Týdenní plán

 

15.2. – 19.2..2016

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Učebnice do str. 75 ( dopis, popis zvířete)

Pracovní sešit do str. 11

Čítanka do str. 73, 101 – 104

Pracovní sešit č.3 do str. 7, 15 – 16

 

Matematika

 

Učebnice do str. 43 ( násobilka 2, 3, 4, 5, 6).

Umět vyjmenovat násobky, umět násobit.

Dělit budeme později!!

+ – do 100

Prvouka Učebnice do str. 43

Pracovní sešit do str. 29

Orgánová soustava – dýchání, oběhová soustava

Domácí úkoly

 

 

 

Akce, informace

 

17.2. – Poetické setkání od 14 hod

18. 2. – Návštěva ZOO Praha – Odjezd v 8 hodin od školy. Návrat kolem 13 hodiny. ( Vybíráme 100 Kč na autobus. Vstup a beseda zdarma. )

Přinést 200 Kč do třídního fondu ( na pomůcky na prac. vyučování a výtvarnou výchovu )

22. 2. – Bruslení

26.2. – Sběr