Týdenní plán 2. A 5. 10. – 9. 10. 2015

Týdenní plán 5.10. – 9. 10. 2015

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Český jazyk do str. 25 (slova významem nadřazená, podřazená, souřadná, antonyma )

Pracovní sešit do str. 16

Čítanka do str. 27

Pracovní sešit  do str. 17

 

Matematika

 

Matematika do str. 25

Minutovky do str. 14

Prvouka Učebnice do str. 15

Pracovní sešit do str. 8

 

Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Sledujte Sdělníček.

Každý den číst list.

 

Přinést stíratelnou tabulku.

Obalit sešity a učebnice.

Znát hlavní světové strany.

Na pátek přinést vylisované listy ( alespoň 10 )

 

8. 10. Návštěva knihovny – Astrid Lingrenová