Týdenní plán 2. A od 15. 2. – 19. 2. 2016

Plán od 15. 2. –  19. 2. 2016

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Český jazyk do str. 75 dopis, popis zvířete

Pracovní sešit do str. 11

Čítanka do str. 73, 101 – 104

Pracovní sešit č. 3 do str 7, 15 – 16

 

Matematika

 

Matematika do str. 43

Minutovky 20 ( bez dělení )

Násobilka 2 a 3, 4, 5. 6.   Umět vyjmenovat násobky, umět násobit. Dělit budeme později!!!

+ – do 100

Prvouka Učebnice do str. 43

Pracovní sešit do str. 29

Orgánové soustavy – dýchání, oběhová soustava

Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Sledujte Sdělníček.

Každý den číst knihu.

 

Kdo by měl zájem přijít dětem přečíst pohádku, kontaktujte mě přes telefon nebo email

 

16. 2. Čtenářské deníčky ( pouze ten , kdo nepřinesl minulý týden )

 

16. 2. Beseda se spisovatelem p. Nedomou

 

17. 2.  Poetické setkání – od 14 hodin

 

18. 2. Návštěva ZOO Praha – Odjezd v 8 hodin od školy. Návrat kolem 13 hodiny. ( Vybíráme 100 Kč na autobus. Vstup a beseda zdarma )

 

Přinést 200 Kč do třídního fondu ( na pomůcky na prac. vyučování a výtvarnou výchovu )

 

22. 2. Bruslení

 

26. . Sběr