Týdenní plán 2. A od 2. 5. – 6. 5. 2016

Plán od 2. 5. –  6. 5. 2016

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Český jazyk do str. 105. Párové souhlásky.

Pracovní sešit do str. 29

Čítanka do str. 109

Pracovní sešit č. 3 str. 24 – 25

 

Matematika

 

Matematika 3. díl do str. 33 ( obvod, obsah, geometrie na desce, mnohoúhelníky )

Minutovky můžete počít do konce

Násobilka 7 a 8 umět vyjmenovat násobky + dělení

+ – do 100 Opakovat násobilku 9, + dělení, orientace v čase

Prvouka Učebnice do str. 59

Pracovní sešit do str. 36

Jsem cyklista, voda – pokusy s vodou, potravní řetězec

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Prosím zkontrolujte dětem hlavy. Ve třídě se opět objevily vši.

 

 V pondělí přinést ořezanou tužku a pravítko !!!!

 V pondělí přinést Čtenářské deníky – nejméně 5 knih.

 

Ve středu přinést ponožku, 2 knoflíky, větší jehlu a nitě.

 

Přinést přihlášku na ŠVP a Posudek o zdravotní způsobilosti. ( do konce týdne )

 

Dopište dětem do Žákovských knížek zameškané hodiny. Děkuji.

 

16. – 20. 5.  Škola v přírodě

7. 6. Focení

22. 6.  Akademie v tělocvičně