Týdenní plán 2. A od 25. 1. – 29. 1. 2016

Plán od 25. 1. – 29. 1. 2016

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Český jazyk do str. 65 – slabiky bě, pě, vě

Pracovní sešit do str. 40

Čítanka do str. 63

Pracovní sešit  do str. 23

 

Matematika

 

Matematika do str. 31

Minutovky

Násobilka 2 a 3, 4, 5. 6.   Umět vyjmenovat násobky, umět násobit. Dělit budeme později!!!

+ – do 90

Prvouka Učebnice do str. 36

Pracovní sešit do str. 24

Měsíce, dny v týdnu, hodiny, digitální hodiny, roční období

Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Sledujte Sdělníček.

Každý den číst knihu.

 

Kdo by měl zájem přijít dětem přečíst pohádku, kontaktujte mě přes telefon nebo email

 

25 .1. Čtení pohádek ( p. Doležalová )

 

25. 1. Bruslení Černošice  ( odjezd v 9. 30 od školy, s sebou brusle, helmu, rukavice, teplé oblečená, svačinu, teplý čaj, popř. drobné kapesné )

Na stadionu si mohou děti zapůjčit brusle ( 50 )

a helmu ( 30 Kč ). Dále si mohou nechat nabrousit brusle . Nové za 100 Kč, ostatní za 50 Kč.

 

26. 2. Matematická olympiáda

 

28. 2. Plavání, vysvědčení ( přinést desky )

 

29. 2. Pololetní prázdniny

 

2. 2. Čtenářské deníčky

2. 2. Beseda se spisovatelem p. Nedomou

 

Děti si mohou připravovat báseň na Poetické setkání