týdenní plán 27. 11. – 1. 12.

Čj  – vzory podst. jmen rodu ženského, pravopis

– opakování známého učiva

– římské číslice / test, slovní úlohy s vyvozením rovnice, zlomková část

Vl  – vyhledávání v mapě, první Přemyslovci

Př  –  ekosystém les, lesní patra