Týdenní plán 3. A od 6. 3. – 10. 3. 2017

  •   Plán od 6.3. –  10.3. 2017

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk  

Učebnice str. 110, opakování

Slovesa

Pracovní sešit č. 2  str. 17 vyjmenovaná slova,

Pády podstatných jmen, slovesa

 

Čítanka : Ve světe objevů a vynálezů

Učebnice  do str. 110

Pracovní sešit č. 2  do str. 13

 

Matematika

 

 

Učebnice str.75

Pracovní sešit 2 do str. 21

Čtyřlístek č. 2  do str. 25

Geometrie – 48 – 49

Dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor násobilek

Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel, kruh a kružnice

Prvouka Vzduch,

 

Učebnice str. 47

Pracovní sešit str. 24

 

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

V pondělí 6. 3. přinést kružítko a pravítko

 

V úterý 7.3. sběr