Týdenní plán 4.1. – 8.1.2016

Týdenní plán

 

4.1. – 8.1.2016

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Učebnice do str. 56 (slabiky dě, tě, ně)

Pracovní sešit do str. 35

Čítanka do str. 55

Pracovní sešit do str. 19 (2. díl)

 

Matematika

 

Učebnice do str. 20 (2. díl, násobilka 2, 3, 4, 5, 6).

Umět vyjmenovat násobky, umět násobit.

Dělit budeme později!!!

Prvouka Učebnice do str. 36

Pracovní sešit do str. 24

 

Domácí úkoly

 

 

 

Akce, informace

 

7. 1. Plavání

8. 1. Divadlo V Dlouhé – „Jak jsem se ztratil“

Ve čtvrtek 7. 1. budou od 14 – 18 hodin konzultace ve třídě.  Kdo se bude chtít objednat, může sms nebo emailem.

 

Kontakt na zastupující pí. učitelku Míšu Appeltovou – 724 506 321,