Týdenní plán 4. A od 12. 2. – 18. 2. 2018

Plán od 12. 2. – 18. 2. 2018

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – učebnice str.91(vzory  rodu mužského a slovesa – způsob )

 

Ps 2 str. 7

       

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný učebnice str. 60

Ps str. 9

 

PS  PS 2 – str. 6

Geometrie – Čtyřlístek do str. 55 – PS 1

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 33 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 18

Učebnice do str. 33 Povrch, vodstvo ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 18

 

Učebnice do str. 35 ( zelený sešit )

PS str.  19

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Od 2. pololetí bude geometrie vždy ve středu

 

 

Přinést 400 Kč do třídního fondu.

 

 

2. 2. Pololetní prázdniny

 

5.2. – 9.2. Jarní prázdniny

 

Úkoly na prázdniny :

 

 a)  vyplnit list z Čj ( přinést v pondělí )

 b) napsat prázdninový deníček ( přinést na středu )

c) naučit se báseň ( na pátek )

 

Ve středu budeme psát opakování z Přírodovědy Minerály a horniny uč. Str. 32 -33, Ps str. 15

 

V pátek opakování z Vlastivědy – modrá kniha Povrch a vodstvo ČR – uč str. 23 – 33 ( umět vypsat pohoří podle mapy – uč str. 33 )

 

16. 2. Třídní kolo poetického setkání ( každý se naučí zpaměti báseň, která má 3 – 4 sloky)

 

22. 2. Poetické setkání školní kolo

 

14. 3. Velikonoce na zámku Loučeň – celodenní výlet

 

27. 3. Jarmark

 

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě ( Hotel Erlebachova bouda )