Týdenní plán 4. A od 21.5. – 27.5. 2018

Plán od 21.5.  – 27.5. 2018

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – Ps str. 43, učebnice str. 154

(Shoda podmětu s přísudkem, vzory podstatných jmen, vyjmenovaná slova )

Orientace v textu, popis postavy           

Čítanka

Matematika

 

 

PS Hejný učebnice str. 100

Ps str. 39 

PS  Čtyřlístek – Ps str. 37 ( písemné násobení víceciferným činitelem, písemné dělení jednociferným činitelem, převody jednotek)

Geometrie –  str. 53 obsah a obvod čtverce a obdelníku

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 44 ( historie  – červená učebnice)

PS do str. 22 ( příprava na projekt stavební slohy – románský sloh, gotika, renesance)

Učebnice do str. 52( Modrý sešit – Opakování)

PS str. do str. 28

Učebnice do str. 66 Ekosystém rybník

PS str. 32

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

23. 5. Krasohledy – dílnička cena 130 Kč.

 

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě ( Hotel Erlebachova bouda ( nezapomeňte na kopii pojišťovny a potvrzení o bezinfekčnosti odevzdejte v pátek, nebo v pondělí u autobusu)

Čtvrtletní práce

5. 6. Český jazyk

 (diktát, pravopis- vzory podstatných jmen, shoda podmětu s přísudkem, věta jednoduchá a souvětí – vzorce, přímá řeč, rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen, osoba, číslo, způsob a čas u sloves)

6.6. Přírodověda

Opakování z celého roku ( PS 33 -37 )

7.6. Matematika

( písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, dělení se zbytkem, slovní úloha na zlomky, převody jednotek, obsah a obvod čtverce a obdélníka)

8.6. Vlastivěda

(Opakování z celého roku červená PS str. 33 -34,

Modrá PS – 27 -32 )

 

6. 6. Odevzdat herbář ( 10 lučních rostlin – 5 trav, 5 kytek)

8. 6. Focení

20. 6. Generálka na akademii

22. 6. Akademie