Týdenní plán 4.A od 23.4. – 29.4. 2018

Plán od 23. 4. – 29. 4. 2018

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – Ps str. 39, učebnice str. 147

(Shoda podmětu s přísudkem, vzory podstatných jmen, vyjmenovaná slova )

Orientace v textu            

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný učebnice str. 80

Ps str. 23

PS  Čtyřlístek – Ps str. 35 ( písemné násobení víceciferným činitelem, písemné dělení jednociferným činitelem, převody jednotek)

Geometrie –  str. 47 konstrukce rovnoběžníků

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 39 ( historie  – červená učebnice)

PS do str. 21

Učebnice do str. 43( Modrý sešit – Opakování)

PS str. 22

Učebnice do str. 59 Ekosystém okolí lidských obydlí)

PS str. 26

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Od 2. pololetí bude geometrie vždy ve středu

       ( ořezané tužky a pastelky,trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko ).

 

Úterý – kontrola omluvených hodin v ŽK – prosím doplňte

30.4. ředitelské volno

1.5. státní svátek

7.5. výuka probíhá podle rozvrhu

8.5. státní svátek

 17. 5. Konzultace

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě ( Hotel Erlebachova bouda

8.6. Focení

20. 6. Generálka na akademii

22. 6. Akademie