Týdenní plán 4. A od 27. 11. – 3. 12. 2017

Plán od 27. 11. – 3. 12. 2017

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – učebnice str. 57( VZORY rodu ženského )

Pracovní sešit str. 33

        Vzory podstatných jmen rodu ženského

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 29, učebnice do  str. 43

Čísla do 1 000 000, římské číslice

PS Čtyřlístek do str. 34

Geometrie – Čtyřlístek do str. 53

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 20 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 12

Učebnice do str. 22 mapy ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 13

 

Učebnice do str. 29 ( zelený sešit )

PS str.  13

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko

 

5. 12.  Mikuláš

21. 12. Kino – Přání k mání