Týdenní plán 4. A od 29. 1. – 2. 2. 2018

Plán od 29. 1. – 4. 2. 2018

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – učebnice str. 886 87(vzory  rodu mužského a slovesa – způsob )

Pracovní sešit do str. 48

Ps 2 str. 5

       

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný učebnice str. 52 – 56

Ps str. 5

 

PS  PS 2 – str. 6

Geometrie – Čtyřlístek do str. 55 – PS 1

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 31 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 17

Učebnice do str. 33 Povrch, vodstvo ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 18

 

Učebnice do str. 35 ( zelený sešit )

PS str.  19

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Od 2. pololetí bude geometrie vždy ve středu.

 

Přinést 400 Kč do třídního fondu.

 

V pondělí nebude Tv, místo toho bude Čj a vlastivěda.

  

 31.1  Bruslení Černošice ( s sebou brusle, helmu, teplé oblečení, svačinu, peníze na vlak, drobné kapesné. Kdo nemá brusle může si je půjčit za 50 Kč, helmu za 20 Kč. Broušení bruslí – nové 100Kč, starší za 50 Kč )

 

Do 30. 1. – vybrat básničku na poetické setkání

 

2. 2. Pololetní prázdniny

 

5.2. – 9.2. Jarní prázdniny

16. 2. Třídní kolo poetického setkání ( každý se naučí zpaměti báseň, která má 4 sloky)

 

22. 2. Poetické setkání školní kolo

 

27. 3. Jarmark

 

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě ( Hotel Erlebachova bouda )