Týdenní plán 4. A od 30. 10. – 3. 11. 2017

Plán od 30. 10. – 3. 11. 2017

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – učebnice str. 45

Pracovní sešit str. 26

        Zopakovat všechna vyjmenovaná slova a

        pádové otázky. Slovní druhy – zopakovat.

        Zopakovat slovesa – kategorie( osoba, číslo, čas ), skladební dvojice

Čítanka –  do str. 37

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 24 – 26, učebnice do  str. 31

PS Čtyřlístek do str. 27

Geometrie – Čtyřlístek do str. 47

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 17 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 11

Učebnice do str. 15 Kraje ČR ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 10

 

Učebnice do str. 26 ( zelený sešit )

PS str. 12

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko.

 

3. 11. Sběr

 

6. 11. Přinést 5 vylisovaných listů ( napsat rodové i druhové jméno a místo nálezu – vzor  Přírodověda PS str. 11)

 

Čtvrtletní práce:

6. 11. Matematika

7. 11. Český jazyk

8. 11. Přírodověda

9. 11. Vlastivěda ( zeměpis, dějepis )

 

14. 11. Třídní schůzky od 17. hodin