Týdenní plán 4. A od 7.5. – 14.5. 2018

Plán od 7.5.  – 14. 5. 2018

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – Ps str. 39, učebnice str. 147

(Shoda podmětu s přísudkem, vzory podstatných jmen, vyjmenovaná slova )

Orientace v textu        

Čítanka

Matematika

 

 

PS Hejný učebnice str. 88

Ps str. 30

PS  Čtyřlístek – Ps str. 35 ( písemné násobení víceciferným činitelem, písemné dělení jednociferným činitelem, převody jednotek)

Geometrie –  str. 47 konstrukce rovnoběžníků

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 42 ( historie  – červená učebnice)

PS do str. 21

Učebnice do str. 47( Modrý sešit – Opakování)

PS str. 24 a 27

Učebnice do str. 61 Ekosystém okolí lidských obydlí)

PS str. 27

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Od 2. pololetí bude geometrie vždy ve středu

       ( ořezané tužky a pastelky, trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko ).

 

Úterý – kontrola omluvených hodin v ŽK – prosím doplňte

 

V tomto týdnu budu vybírat doplatek na ŠVP

1 500 Kč.

Posudek o zdravotní způsobilosti na ŠVP odevzdejte do 16. 5.

 

V pondělí přinést knížku, hru a sportovní oblečení. Nebudeme se učit.

Ve středu – test z matematiky – převody jednotek

Test z přírodovědy ekosystém lidských obydlí

Ve čtvrtek – test z vlastivědy Jagellonci

 

Pátek – čtenářský deník za duben

 

 17. 5. Konzultace kdo má zájem, prosím objednejte se

 

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě ( Hotel Erlebachova bouda

 

8. 6. Focení

 

20. 6. Generálka na akademii

 

22. 6. Akademie