Týdenní plán od 4.1. – 8. 1. 2016

Plán od 4. 1. – 8. 1. 2016

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Český jazyk do str. 56 – slabiky dě, tě, ně

Pracovní sešit do str. 35

Čítanka do str. 55

Pracovní sešit  do str. 19

 

Matematika

 

Matematika do str. 20

Minutovky

Násobilka 2 a 3, 4, 5. 6.   Umět vyjmenovat násobky, umět násobit. Dělit budeme později!!!

Prvouka Učebnice do str. 36

Pracovní sešit do str. 24

 

Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Sledujte Sdělníček.

Každý den číst knihu.

 

Kdo by měl zájem přijít dětem přečíst pohádku, kontaktujte mě přes telefon nebo email.

 

5. 1. Kontrola vánočního procvičování

.

7. 1. Plavání

 

8. 1. Divadlo V Dlouhé – Jak jsem se ztratil.

 

11. 1. Kontrola Čtenářských deníčků ( zapsat alespoň 1 knížku a umět o ni říct pár vět. )

 

 

Ve čtvrtek 7. 1. budou od 14 – 18 hodin konzultace ve třídě.  Kdo se bude chtít objednat, může sms nebo emailem.