V letošním roce se nezúčastníme festivalu Jeden svět

Vzhledem k aktuální situaci se v souladu s doporučením Hygienické stanice hlavního města Prahy naši žáci nezúčastní filmového festivalu Jeden svět na školách.