Vánoční přání

Vážení a milí čtenáři našich webových stránek,

dovolte mi, abych Vám všem jménem vedení školy, dětí a zaměstnanců Základní školy Charlotty Masarykové popřála radostné vánoční svátky naplněné vzájemnou blízkostí a přívětivou náklonností, a protože nám hodiny pomalu odtikávají dny roku 2016, tak Vám přeji vše dobré do nového roku, pozitivní naladění i chuť do práce.

Mgr. Eliška Jančíková