Ve škole se to vaří!

Po dlouhé době půstu mohou sedmé třídy opět vstoupit do školní kuchyně a doufáme, že tuto bohulibou činnost v tomto školním roce žádné protiepidemické opatření nepřeruší. Začínáme pomalounku polehounku, takže jednohubkami…

…příště jsou na řadě pomazánky. Že se dětem ze 7. B opravdu povedly, můžou potvrdit učitelé ve sborovně, kteří poctivě ochutnávali, a že jejich první gastronomické pokusy vypadají báječně, může posoudit každý, kdo si prohlédne naše jednohubková fota. Ivana Motýlová a 7.B