Ve výdejně budou od počátku k dispozici dvě jídla

Po zaúčtování došlé zálohy se automaticky načtou obědy č. 1, dále jsou volby na samotném strávníku. Jinou volbu lze provést 2 dny předem.