Vybavení školy

Interaktivní výuka prostřednictvím moderní techniky

Ve všech třídách školy jsou umístěny interaktivní tabule. Standardem pro učitele i žáky je ve třídě pracovní kout s počítačem připojeným do sítě školy a na internet. Třídy jsou rovněž vybaveny moderní audiovizuální technikou.

Moderní technika

Škola vlastní v současné době interaktivní tabule SMART BOARD, které v kombinaci s interaktivními učebnicemi a dalším softwarem využívají k výuce učitelé na I. a II. stupni.

Infokoutky na prvním stupni

Ve všech třídách jsou umístěny moderní počítačové stanice s možností tisku na centrální kapacitní tiskárně a s připojením do počítačové sítě školy a na internet. Žáci mají k dispozici množství odborné literatury, kterou využívají nejen v hodinách daltonského typu vyučování.

Kuchyňka, knihovna, učebny jazyků, relaxační místnost…

Pro výuku Pracovních činností slouží cvičná kuchyňka, v podkroví je umístěna školní knihovna (Charlottina čítárna). K dispozici jsou dvě učebny cizích jazyků (standardní učebna a alternativní učebna zvaná „Ponorka), relaxační místnost a keramická dílna. V suterénu školy připravujeme prostor pro školní dílny.

Učebnice

Ve všech ročnících používáme převážně moderní učebnice nakl. FRAUS, SPN a Nová škola. Učebnice jsou určeny pro základní školy a víceletá gymnázia a jsou navíc doplněny elektronickou verzí, kterou používáme na našich interaktivních tabulích. Naše základní škola je partnerskou školou nakl. FRAUS.

Tělocvična a hřiště

Nově zrekonstruovaná tělocvična s pryžovým sportovním povrchem NOVOFLOOR je vybavena nářadím na gymnastiku, basketbalovými koši, kompletní soupravou na florbal a stolní tenis, množstvím klasických míčů včetně kinballového a atletickým příslušenstvím. K tělocvičně přiléhá nářaďovna a dvě šatny se záchody a sprchami. S vedením školy je možné se dohodnout na pronájmu tělocvičny pro různé sportovní kroužky. Pro výuku tělesné výchovy má škola k dispozici i přilehlé venkovní hřiště s tartanovým povrchem.

Internet a počítače

Celá škola je propojena počítačovou sítí s možností připojení k internetu. V každé třídě je umístěna zásuvka s možností připojení. V učebnách jsou v rámci Infokoutků umístěny stabilní počítače a vizualizéry. Každý žák, učitel i pracovník školy má uživatelské jméno a heslo, svůj vlastní prostor na serveru  Své místo mají na serveru i jednotlivé třídy a zájmové skupiny. Žáci mají k dispozici prostředí operačního systému Windows  se všemi aplikacemi MS Office.

Prostředí školy

Snažíme se, aby prostředí školy bylo příjemné pro žáky i učitele. Chodby v hlavní budově jsou vymalovány a vyzdobeny podle architektonického návrhu a působí velmi příjemně. Průběžně obnovujeme interiér jednotlivých tříd a učeben a vybavujeme moderními pomůckami a nábytkem.
Třídy jsou vybaveny zásobníky na papírové ručníky a pevné dávkovače mýdla.

Děti vedeme ke třídění odpadu. Na chodbách (případně ve třídách) jsou umístěny kontejnery na papír, plasty a směsný odpad. U šaten je umístěn kontejner na akumulátory. Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní a již několik let se účastníme sběrové soutěže.

Ostatní vybavení školy

Vlastníme další vybavení, které je dnes standardem: učitelé mají k dispozici osobní počítače, zpětné projektory, přehrávače, tablety, multimediální výukové programy, velkokapacitní techniku na kopírování učebních materiálů. Dále řadu „klasických“ učebních pomůcek jako jsou nástěnné mapy, globusy,  modely a odbornou knihovnu.