Žáci prvního stupně se seznámili s prácí lesníků

Dětem z prvního stupně připravila 16. května organizace Lesy hl. m. Praha program v Chuchelském háji.