Zahájení stravování v novém školním roce 2016/2017

Školní jídelna zahajuje provoz 1.9.2016. Přihlášky na obědy zůstávají v platnosti až do deváté třídy přihlášeného žáka. Variabilní symboly zůstávají stejné.

Systém objedná obědy všem přihlášeným žákům od 1.9.. Je nutné, abyste si obědy přizpůsobili potřebám.

Znovu připomínám, že odhlásit obědy lze pouze do 14,00 hodin předešlého dne /elektronicky, osobně,  mailem/

Výdej obědů 1.9. a 2.9. od 11,00-13,00

V. Moravcová