Základní informace k provozu školy v příštím školním roce

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás informovala o předpokládaných změnách od příštího školního roku, které se týkají přístavby historické části školy. Samotná stavba citelně zasáhne do běžného provozu školy a školní jídelny. V důsledku stavebního zásahu do stávající budovy budou z provozu vyřazeny uvedené prostory: dvě kmenové učebny, tělocvična, školní jídelna vč. školní kuchyně. Současně jsme přijali žáky do dvou prvních tříd. Proto ve spolupráci s Úřadem městské části Velká Chuchle připravujeme pro školu provizorní řešení.

V areálu bývalého Fematu vznikne dvoupodlažní modulární (kontejnerová) stavba školy se čtyřmi učebnami pro celkem 96 žáků s potřebným zázemím, které zahrnuje šatny, sociální zařízení a kabinet.

Celý projekt podléhá přísným normám hygienické státní správy a splňuje veškeré protipožární předpisy. Učebny budou vybaveny odpovídajícím školním nábytkem a interaktivními tabulemi.

Jedná se o velmi rychlé a kvalitní řešení, jež v posledních letech pomáhá řadě škol překlenout období výstavby nových školních budov.

V tomto období již běží příprava školní výdejny též v prostorách původního Fematu, kam budou dovážena jídla ze Školní jídelny v Radotíně.  Žáci budou přecházet na obědy po vyučování pod vedením pedagogických pracovníků a teprve poté pro ně skončí vyučování. Veškeré změny budou uvedeny ve školním řádu pro školní rok 2017/2018, který bude schvalovat školská rada. V průběhu června obdržíte potřebné údaje k registraci do školní jídelny a další informace o podmínkách poskytování stravovacích služeb.

Věřím, že přijmete s pochopením navrhované řešení.  Pokud vše poběží podle připraveného plánu, tak na poměrně malém prostoru vznikne krásná, moderní školní budova s velmi kvalitním zázemím. Škola bude mít devět nových učeben, prostornou tělocvičnu, moderní kuchyň vč. velké jídelny a samozřejmě další šatny, kabinety a potřebné hygienické zázemí.

Mgr. Eliška Jančíková