Změna ve funkci zástupce ředitele

Vzhledem k dlouhodobé nemoci Mgr. Marka Buriana se stala novou zástupkyní ředitele Mgr. Petra Haladová. Vedle své funkce bude rovněž na naší  škole vyučovat anglický jazyk.