Zpráva ze školy v přírodě

III. A a III. B jsou v pořádku na místě.