2.+7. třída-Patronáty-druhý zásah

Minulý týden se druháci a sedmáci již podruhé aktivně zapojili do ochrany přírody. Na dříve vybudovaná 2 zimoviště pro hady a ještěrky umístili informační ceduli s malým kvízem. Chcete-li luštit, najdete ji v lomu nad parkovištěm.

Dále jsme hráli hry a trhali len rakouský. Je to totiž rostlina, která není na Homolce původní a utlačuje původní vegetaci.

Na závěr nám Katka ze Skautského institutu vyprávěla o ptactvu a od té doby všichni druháci vědí, jak má vypadat správná ptačí budka.

Přečtěte si pár komentářů a zážitků našich druháků:

Jolanka Nedělková: Dneska se mi líbila hra, kdy jsme byli přivázáni k patronům. Také se mi líbilo trhat s mojí patronkou len. A nakonec se mi líbilo povídání o ptáčkách.

Terka Mašínová: Trhali jsme len. Bylo to fuška. Pomáhali nám patroni. Bylo to super. Ale moje patronka tam nebyla, měla jsem náhradní. Ta byla super!

Viktor Šetina: Povídali jsme si o hadech, hráli jsme hru, trhali jsme len rakouský.

Miki Lácha: Našli jsme křemeny a trhali jsme len rakouský, protože škodí přírodě, hráli jsme hry. Byla to zábava.

Matouš Hostinský: Byli jsme s patronama, hráli jsme šátkové hry, trhali jsme len.

Filip Král: Mně se líbilo dnes, jak jsme byli s patronami. Ještě se mi líbilo, jak jsme dělali tu práci.

Petr Pokorný: Trhali jsme len a hráli jsme hry. Byla tam Lenka a Pepa. Byli tam patroni.

Aneta Penkalová: Paní nám na začátku vyprávěla o květinách a zvířatech. Paní učitelka nás s patronem přivázala k sobě a hráli jsme si na zvířata. Nakonec jsme trhali len rakouský.

Míša Valenta: Poznal jsem mého patrona! Super zážitek!