Spolek rodičů

Na schůzce Spolku rodičů byla odsouhlasena výše příspěvku pro školní rok:

Za rodinu, ze které navštěvuje školu jedno dítě, je to 700,- Kč/ na školní rok,

za rodinu, ze které navštěvují školu dvě nebo více dětí, je to 1000,- Kč/ na školní rok.

Příspěvky budou zasílány na účet číslo: 260142881/0300.

Do poznámky prosím uveďte jméno žáka / žáků a jejich třídu.

Příspěvek by měl být uhrazen nejdéle do konce listopadu.

 


Zápis ze členské schůze Spolku rodičů při ZŠ Velká Chuchle (září 2023)

Výdaje 2022 – 2023

Pokladní kniha 2022 – 2023

Hospodaření 2022 – 2023


Zápis z členské schůze Spolku rodičů při ZŠ Velká Chuchle (září 2022)

Pokladní kniha 2021-2022

Výdaje 2021-2022

Hospodaření 2021-2022


Zápis z členské schůze Spolku rodičů při ZŠ Velká Chuchle (duben 2022)

Zápis z členské schůze Spolku rodičů při ZŠ Velká Chuchle (září 2021)

Pokladní kniha 2020/2021

Výdaje 2020/2021

Hospodaření 2020/2021


Zápis z členské schůze Spolku rodičů při ZŠ Velká Chuchle (září 2020)

Příjmy a výdaje spolku ve školním roce 2019/2020

Výdaje spolku ve školním roce 2019/2020

Hospodaření spolku ve školním roce 2019/2020

 

Výdaje 2018/2019

Zjednodušená pokladní kniha/2018 2019

Hospodaření spolku ve školním roce  2018/2019

 

Zápis ze schůze Spolku rodičů 13. 9. 2018

Spolek rodičů – příjmy a výdaje ve školním roce 2017/2018

Hospodaření spolku ve školním roce 2017/2018


Dopis rodičům (přístavba, družina) 15. 5. 2018

Telefonát se starostou 11. 12. 2017


Zápis ze schůzky u starosty 30. 10. 2017

 


12. 9. 2017 se konala Valná hromada Spolku rodičů. Zveřejňujeme:

Dopis zastupitelům MČ Praha – Velká Chuchle ze dne 18. 9. 2017

Zpráva o hospodaření Spolku rodičů za školní rok 2016/2017

Zápis z Valné hromady Spolku rodičů 12. 9. 2017


8. 9. 2016 se konala Valná hromada Spolku rodičů. Zveřejňujeme:

Zápis z Valné hromady

Prezenční listinu

Zpráva o hospodaření ve školním roce 2015/2016


Sdružení rodičů bylo členy přejmenováno na Spolek rodičů. Stanovy spolku platné od školního roku 2015/2016 najdete zde.


 

Spolek rodičů při ZŠ Charlotty Masarykové Velká Chuchle je registrován na MV ČR a je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze.


Každý rok na podzim se v naší škole koná Valná hromada, kde je volen nový výbor z řad rodičů – zástupců jednotlivých tříd, ochotných spolupracovat na ročním programu sdružení. 
Původní Unie rodičů vznikla ve Velké Chuchli na jaře 2002 na základě aktivity rodičů dětí této školy. V roce 2013 bylo založeno nové Sdružení rodičů, které na činnost původní Unie rodičů navazuje, v roce 2015 bylo přejmenováno na Spolek rodičů.

Cílem spolku je spolupráce rodičů s učiteli a vedením školy při výchově a vzdělávání dětí. Jako organizace s vlastní právní subjektivitou může Sdružení získávat finanční prostředky formou členských příspěvků, grantů, sponzorských darů apod. 
Takto získané finanční prostředky jsou využívány pro vylepšení vnitřního prostředí školy, např. dokoupení pomůcek pro vyučování chemie, fyziky, zeměpisu, tělesné a výtvarné výchovy, vybavení kabinetu tříd na prvním stupni, nákup stavebnic a stolních her do družiny, nákup knih, encyklopedií a slovníků do školní knihovny, podporu činnosti zájmových kroužků, bruslařská odpoledne na zimním stadionu, zakoupení dataprojektoru. 
Za příspěvky a dary děkujeme. 

Č. účtu : 260142881 / 0300. 

Ing. Hana Lošťáková


Zápis z jednání Výboru Sdružení rodičů 8. 9. 2015

Hospodaření 2014/2015

Příjmy a výdaje 2014/2015

Výdaje 2014/2015

Zpráva revizora 2014 – 2015


Přehled příjmů a výdajů Sdružení rodičů k 23. 3. 2015

Rekapitulace příjmů a výdajů 2013-2014 (PDF)

Zpráva revizora 2013 – 2014 (PDF)