Nejnovější články

Úspěchy v soutěži o T. G. Masarykovi

V loňském školním roce se vybraní zájemci z naší školy zúčastnili XVI. ročníku soutěže na téma Tomáš Garrigue Masaryk – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost. Soutěže, do které se hlásí školy napříč celou republikou, jsme se zapojili poprvé. Úkolem žáků bylo samostatně zpracovat námět ze života a díla TGM, na němž by bylo možno prokázat nadčasový význam jeho činů i myšlenek. Hodnotící komise z pořádajícího Masarykova demokratického hnutí  posuzovala jazykovou úroveň, důležitost tématu, organizaci tématu, jasnost výkladu, vlastní komentáře a názor autora. Jak se ukázalo při slavnostním vyhlášení výsledků, naše děti se v poli soutěžících rozhodně neztratily.

23. listopadu 2023 se do reprezentativních prostor Magistrátu hlavního města Prahy sjeli učitelé a soutěžící doslova z celé republiky. V rámci kategorie základních škol se na skvělém 2. místě (ze 46 účastníků) umístila Marie Preclíková z IX. A se svojí prací T. G. Masaryk a Lány, na 4. místě pak Agi Fialová z IX. A s prací T. G. Masaryk univerzitním profesorem. Amélie Vala z IX. A s prací na téma Charlotta Garrigue Masaryková a benjamínek soutěže Antonín Březík ze VII. B s prací Dětství Tomáše Garrigue Masaryka obdrželi čestné uznání. Všichni si odnesli vedle diplomu navíc věcné ceny a dokonce i finanční odměnu. Oceněným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Tomáš Hromádka

(Pokračování textu…)

Pod Mikulášovým drobnohledem

Mikuláš a jeho družina

Jestli se dnes dopoledne ozýval z oken školy křik, nářek a úpění, nemohli za to přísní trestající učitelé, ale čerti, které ani Mikuláš se svou andělskou družinou nedokázal vždy udržet v tichosti. Čert se totiž, když vidí hříšníka, nezná, rozparádí se čili rozčertí, a to je pak slyšet po celé Chuchli. A pár hříšníků se v každé třídě dneska našlo: nepřezouvání, vykřikování, pomlouvání, hašteření, zapomínání, to jsou ty nejčastější ze školních hříchů. Ale Mikuláš ví i o těch dětech, kteří se přezouvají, nevykřikují, nepomlouvají, nehašteří se a nezapomínají, dokonce se učí s chutí a do školy chodí rádi. A ti všichni dostali od Mikuláše měšec plný sladkostí. Dostali i ti, kteří trošku zlobili, neboť svých hříchů litovali a libým zpěvem se vykupovali. Ve fotogalerii můžete vidět i to, co slyšet z oken školy nebylo – kromě několika Mikulášů, spousty čertů a několika andělských bytostí i spousty spokojených a hodných dětí. M

 

(Pokračování textu…)

Příklad hodný následování: Kluci děkujeme!

V pátek 1. prosince do školních Bakalářů dorazila tato zpráva:

Dobrý den pane učiteli, dnes jsme s Matějem Zimou využili krabice s posypem na silnici, poté co jsme viděli, že auta nemohou vyjet do ulice Strmý vrch kvůli množství sněhu a ledu. Neměli jsme moc co na práci, a tak jsme si vzali kyblík a lopatku a vyrazili pro posyp. Během hodiny jsme prosypali celou ulici a auta mohla bez problémů projet. Krabice s posypem jsme nikdy neviděli využít a mnoho lidi asi vůbec neví, že tu nějaké jsou. Možná by zvlášť teď v zimě bylo dobré více informovat například v Chuchelském zpravodaji, aby lidem mohli pomoct až budou potřebovat. V příloze posilám pár fotek a videí.

Dominik Pavelka, IX. A

 

 

 

Výsledky místního kola 53. ročníku Dějepisné olympiády

Letošní téma Dějepisné olympiády (talentové soutěže) Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko) – Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa přilákalo 30. listopadu 2023 18 zájemců z 8. a 9. ročníku. Soutěžili nejen ve svých znalostech daného období ale tentokrát ve stylu moderní výuky dějepisu i v dovednostech – např. analýze historického textu, práci s historickými prameny, či zpracování získaných informací. Úspěšnými řešiteli se přitom stalo 10 soutěžících, kteří měli více než 60% úspěšnost. Absolutním vítězem místního kola se stal Jakub Langer z 8.A a automaticky tak postupuje do obvodního kola, které se bude konat v lednu DDM Praha 5. Dalšími nominovanými jsou Jakub Rippl (9.A) a Anežka Veselá (9.B). Gratulujeme!

Měření srdečního tepu

S deváťáky jsme v hodinách tělesné výchovy měřili, jak se v během fyzických aktivit mění náš srdeční tep. Měřili jsme ručně-stručně i pomocí přístrojové techniky. Vyrobili jsme i tabulku (najdete ji níže), z které vyplývá, že některé výsledky ručního a přístrojového měření mají poměrně veliké odchylky. Otázkou však zůstává, zda tyto odchylky způsobili naši žáci nebo naše přístroje.  Za TV Ada Hrstková a Klára Kadlecová

Jak vypadá ryba zevnitř?

Naši sedmáci chtěli vědět, jak vypadá ryba zevnitř. Proto jsme si v naší nové přírodovědné učebně připravili praktickou hodinu a pomocí pitvy jsme zkontrolovali, zda má plotice mozek a srdce na správném místě. Můžeme potvrdit, že má. Pro jitotu jsme naši  hypotézu ověřili i teoreticky. Žáci pracovali s informacemi z různých zdrojů (s videi, články, atlasy ryb…) a získávali tak potřebné informace k dokončení praktického úkolu. Součástí těchto praktik bylo i pozorování dvou druhů šupin z blízka pomocí binokulární lupy. Kadlecová Klára

Olympiáda z českého jazyka

Poslední listopadový týden bývá každoročně ve znamení olympiád.

V úterý 28. 11. psali dobrovolníci z 8. a 9. tříd olympiádu z češtiny, ve čtvrtek se pokusí zabodovat na olympiádě z dějepisu. Zeměpis na ně čeká v lednu.

Na olympiádu z českého jazyka se přihlásilo 16 osmáků a deváťáků a hned 1. hodinu si každý z nich obsadil 1 stůl v jídelně. 60 minut dumali nad jazykovou částí, dalších 60 minut měli na napsání slohové práce. A jak to dopadlo? Do obvodního kola postupují Anežka Veselá a Veronika Sedláčková, záda jim jistí náhradníci Victorie Šimková a Matouš Votava. Gratulujeme.

A tady jsou všichni úspěšní řešitelé.

A tady celkové výsledky: Olympiáda z CJ – seznam 2023-4.

(Pokračování textu…)