Integrace

Základní škola ve Velké Chuchli patří ke školským zařízením vybaveným pro integraci dětí s tělesným postižením. Na případné přijetí vašeho dítěte jsme připraveni po stránce technické i lidské.

Stavební úpravy budov, doprava

Několikapatrová budova školy je vybavena snadno ovladatelnými výtahy, bezbariérovým WC, vstupem do budovy bez schodů.

K dispozici je parkovací místo v areálu školy. Přímo ke škole (zastávka Škola Velká Chuchle se nachází 30 m od vstupu do školy, zastávka Velká Chuchle 50 metrů od školy) zajíždí autobusy linek 104 (z Barrandova a Slivence), 172 (z Prahy-Smíchova) a školní linka 261, která propojuje Zbraslav, Lahovice, Radotín a Velkou Chuchli. Zastávka Škola Velká Chuchle je bezbariérová.

Speciální pomůcky, osobní asistence

Speciální pomůcky závisí na potřebách Vašeho dítěte a domluvě mezi školou, vámi a SP centrem. Integraci maximálně podporujeme, proto jsme v rámci možností ochotni pořídit potřebné pomůcky. Rodiče mohou požádat o souhlas se zřízením funkce osobního asistenta.

Pedagogické zajištění

S integrací hendikepovaných žáků máme zkušenosti od školního roku 2000/2001 na prvním i druhém stupni. Díky malému počtu žáků ve třídách je možné věnovat každému žákovi větší pozornost, než na velkých školách. Naši učitelé mají velké zkušenosti i s žáky se specifickými poruchami učení.

Ve škole působí asistenti pedagoga pro děti s individuálním vzdělávacím plánem (Aspergrův syndrom, autismus, poruchy řeči).