Virtuální prohlídka

Budova školy a nádvoří

Budova B

Tělocvična

Keramická dílna

Animační místnost

Učebna cizích jazyků

Charlottina čítárna

Přírodovědná učebna

Toalety v budově B