Školní jídelna

Podrobné informace o provozu školní jídelny naleznete ve Vnitřním řádu školní jídelny.

 

Přihlášky ke stravování

 • Přihláška ke stravování
 • vyplnění písemné přihlášky ke školnímu stravování
 • cena čipu je 115 Kč a 127 Kč podle výrobce čipu (čip je nevratný a nepřenosný)

Výše stravného

 • I. skupina (7 – 10 let) 36 Kč (tj. doporučená zálohová platba 792 Kč)
 • II. skupina (11 –14 let) 39 Kč (tj. doporučená zálohová platba 858 Kč)
 • žáci a dospělí (15 a více let) 43 Kč (tj. doporučená zálohová platba 946 Kč)
 • cizí strávníci 79 Kč

Pozn.: Věkové skupiny se určují podle školního roku, ve kterém žáci určitého věku dosáhnou (pokud dítě dosáhne 15 let do 31. 8., patří po celý následující školní rok do 3. skupiny)

Způsob platby stravného

Stravování se platí bezhotovostním převodem na účet školní jídelny do 20. dne předchozího měsíce na měsíc následující, a to:

 • trvalým příkazem – zadáte trvalý příkaz a měsíčně bude z vašeho účtu odcházet zvolená částka (vyúčtování přeplatků provedeme na začátku července)
 • platba jednorázovými příkazy nebo složenkou – zaplatíte v několika splátkách (měsíčních, dvouměsíčních, na více měsíců nebo na pololetí…)

Identifikační údaje pro bezhotovostní převod:

 • číslo účtu školní jídelny je 19–131628359/0800 (pozor – účet jídelny má na rozdíl od školního účtu navíc předčíslí 19)
 • variabilní symbol je identifikační číslo dítěte

Jakékoliv změny ve Vašem účtu, případně změny způsobu placení, nahlaste prosím ihned vedoucímu školní jídelny.

Jídelní lístek

Odhlašování a výběr obědů

 • prostřednictvím webových stránek https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni
 • v naléhavých případech (onemocnění žáka) lze obědy telefonicky nebo SMS zprávou odhlásit na tel. čísle 604 457 079 do 6.30 hodin toho dne; pokud oběd nebyl do 6.30 hod. odhlášen, rodiče mají možnost tento den oběd odebrat do vlastních nádob
 • změny v objednávkách lze dělat na dny, na které je již zveřejněný jídelníček
 • po zaplacení stravného je strávník automaticky přihlášen na obědy č. 1.; pokud bude někdo chtít oběd č. 2, musí si ho označit v aplikaci strava.cz 2 pracovní dny předem; tzn., že na úterý si ho označí do konce čtvrtka předešlého týdne a na čtvrtek do konce pondělí daného týdne.

Výdejní doba

 • 11:00 až 11:30 hod. – pro odběr do jídlonosičů (první den nemoci žáka, zvoňte na zvonek: vedoucí ŠJ)
 • 11:30 až 14:00 hod. – pro děti a zaměstnance

Kontakty