Naši mecenáši

Děkujeme našim mecenášům z řad rodičů a přátel školy a dovolujeme si je jmenovat: 

Školní rok 2022/2023

 • Pan Zbyněk Kněžínek – finanční příspěvek určený na vzdělávání
 • Manželé Zemanovi – generální úklid školy, zajištění vánoční výzdoby školy
 • Pan JUDr. Jiří Ctibor – finanční dary pro IV. A, VIII. B a pro potřeby školy
 • Pan JUDr. Emil Flegel – finanční dar pro potřeby I. B
 • Paní MUDr. Marie Sedláková – finanční dar pro potřeby IV. A

 

Školní rok 2021/2022

 • Domy Trnová a.s. – škola v přírodě pro VIII. B.
 • Pan Zbyněk Kněžínek – finanční příspěvek na projekt Kouzlo animace
 • LIDL Velká Chuchle – finanční dar na nákup učebních pomůcek
 • Manželé Zemanovi – generální úklid školy

 

Školní rok 2020/2021

 • Pan JUDr. Jiří Ctibor poskytl finanční dary pro VI. B a II. A a pro potřeby školy
 • Hornbach – kompletní vybavení dílny pro Pracovní činnosti
 • Veronika a Jiří Báčovi – metodická pomoc s přípravou nové Informatiky na základních školách

 

Školní rok 2019/2020

 • Zemanovi – generální úklid školy
 • Pan Michal Pelíšek – zajistil květinovou výzdobu do II. A
 • Pan JUDr. Jiří Ctibor poskytl finanční dary pro V. B a I. A a pro potřeby školy
 • Pan Petr Zelníček poskytl finanční dar pro VII. B a IV. A
 • Pan Matěj Dereck Hard věnoval do Charlottiny čítárny 50 ks své knihy ZUličníci.
 • Pan Martin Hošek zajistil naučné polepy na schodech v budově C

 

Školní rok 2018/2019

 • Pan Petr Zelníček poskytl finanční dar pro III.A a VI.B
 • Firma Eurosignal nám poskytla rychlé připojení k internetu pro celou školu.
 • Pan JUDr. Jiří Ctibor poskytl finanční dar pro IV. B a na učební pomůcky pro školu
 • Pan František Soukup poskytl finanční dar pro VI. B a VII. A
 • Pan Zbyněk Kněžínek daroval 4 ks počítačů s monitory

Školní rok 2017/2018

 • Pan JUDr. Jiří Ctibor poskytl finanční dar pro III. B a učební pomůcky pro školu
 • Pan Petr Zelníček poskytl finanční dar pro II. A
 • Pan Ondřej Koubek poskytl finanční dar pro třetí třídy a pro potřeby školy
 • Dalibor Machoň a Gabriela Šmídová poskytli sportovní potřeby pro školní družinu
 • František Soukup zajistil vánoční výzdobu školy, vánoční stromky pro V. B, VI. A a finanční dar pro VI. A
 • Firma Gordia a.s. darovala škole zánovní kopírku, kterou využívají třídy I. stupně

Školní rok 2016/2017

 • Pan Ing. Pavel Dostál věnoval kancelářské potřeby pro VII. B třídu.
 • Pan JUDr. Jiří Ctibor poskytl finanční dar pro II. B třídu a učební pomůcky.
 • Pan Petr Zelníček poskytl finanční dar pro IV. B a I. třídu.
 • Paní Tereza Barošová předala finanční dar pro potřeby I. třídy.

Školní rok 2015/2016

 • Firma Euler Hermes Service darovala škole čtyři notebooky a jeden počítač.
 • Pan Petr Zelníček poskytl finanční dar třídě III. B na její školní aktivity a na nákup učebních pomůcek.
 • Pan JUDr. Jiří Ctibor  a paní Věra Cypryánová věnovali finanční dary škole na nákup učebních pomůcek a dalšího vybavení.
 • Pan František Soukup zajistil vánoční výzdobu školy, vánoční stromky do tříd: III. B, IV. A a VII.
 • Paní Jana Gűrtler financovala trička pro žákyně a žáky 9. ročníku.
 • Všichni rodiče I. A  poskytli příspěvek na zakoupení koberce do třídy a na výrobu kapsářů.

Školní rok 2014/2015

 • Manželé Pavla a Přemysl Mikešovi přispěli finančním darem na nákup interaktivních tabulí pro první třídy a na nákup učebních pomůcek.
 • Paní Zdeňka Žebrakovská a paní Martina Jandečková uhradily vstupné na výstavy pro I. A.
 • Zuzana Sikačová zakoupila pro I. A stavebnici.
 • Pan Petr Zelníček poskytl finanční dar na nákup učebních pomůcek na školní aktivity třídy II. B.
 • Pavel Hložek daroval třídě II. B počítač včetně monitoru.
 • Paní Zdeňka Žebrakovská věnovala škole pět digitálních fotoaparátů.
 • Pan František Soukup zajistil vánoční výzdobu školy, vánoční stromky a ovoce do tříd: II. B, III. A a VI.
 • Paní Hana Jinochová darovala všem dětem I. A vlastnoručně pletené šály a čepice.
 • Paní Jitka Šoltysová věnovala všem dětem I. A záložky do slabikářů a nakoupila kancelářské potřeby.
 • Paní Hana Macháčková připravila dětem III. A vánoční perníky a poskytla kancelářské potřeby.
 • Paní Jana Gürtler uhradila vstupné na výstavu pro VIII. třídu.
 • Petra Pavlasová poskytla škole kopírku.
 • Renáta Kahounová nakoupila výtvarné a dekorační pomůcky pro IV. třídu.
 • Manželé Petra a Martin Škodovi poskytli finanční dar třídě II. A a nakoupili výtvarné potřeby.
 • Paní Pavla Kozáková darovala sešity třídě II. A.
 • Manželé Marta a Radek Spáčilovi zakoupili výtvarné potřeby třídě II. A.
 • Manželé Alžběta Poláková – Šmídová a Jiří Polák  věnovali výtvarné potřeby třídě II. A

Školní rok 2013/2014
Mgr. Lenka Jaklová, p. Petr Zelníček a p. Petra Kabelová přispěli finančními dary na nákup učebních pomůcek 
p. František Soukup poskytl finanční částku na pořízení a instalaci busty Charlotty Masarykové, zakoupil tiskárnu pro I. B, pořídil vánoční výzdobu a zaplatil autobus na výlet V. třídy 
p. Dagmar Bartoníčková věnovala finanční částku do třídního fondu V. ročníku 

Děkujeme všem rodičům za každou i drobnou materiální pomoc a především za jejich osobní pomoc a podporu při školních a mimoškolních aktivitách.


Školní rok 2012/2013
Děkujeme všem rodičům žáků prvních tříd, kteří poskytli příspěvek na zakoupení interaktivních tabulí. 
Firma SMOLA KONSTRUKCE s.r.o. věnovala finanční příspěvek na nákup počítače do III.A 
MUDr. Zuzana Sikačová věnovala příspěvek na nákup koberce do III. B 
p.František Soukup daroval skříňovou sestavu pro IV. třídu a zaplatil vánoční výzdobu školy
p. Anett Hatzet poskytla finanční dar na nákup učebních pomůcek 


Školní rok 2011/2012
p. František Soukup daroval skříňovou sestavu pro III. ročník a zaplatil vánoční výzdobu školy
p. Alžběta Bukovianská darovala škole 2 ks nových počítačů a 1 monitor LCD a čtvrtky na celý školní rok pro 2. a 4. třídu
rodiče žáků 5. třídy zakoupili dataprojektor a keramickou tabuli 
p. Kolečková darovala pro potřeby 7. třídy hygienické a kancelářské potřeby
p. Kristýna Fryšová darovala hračky do družiny


Školní rok 2010/2011
1.A . – manželé Plhoňovi darovali koberec, paní Nedomová renovovala skříně a ušila dětem kapsáře
1. B – paní Zuzana Sikačová a paní Petra Pavlíková přispěly finančními dary na zakoupení interaktivní tabule a příslušenství, paní Kateřina Tancerová poskytla finanční dar na nákup koberce, p. Gabriela Dudášová zakoupila tiskárnu, Ing. Aleš Konieczny předal finanční dar na provoz školy.
2. třída – p. Frantšek Soukup zaplatil pořízení interaktivní tabule, odvoz na školu v přírodě a Vánoční strom před školou, finanční dary do třídního fondu darovali: Bartoníčkovi, p. Reinisch, p. Veličková, Zapletalovi 
6. třída – rodiče dětí předali škole finanční dar na zakoupení 1 ks toneru do kopírky, p. Kolečková darovala papírové ručníky pro potřebu 6. třídy 


Školní rok 2009/2010

Miriam Stewartová – vyrobila nápisy na učebny
Ing. Mojmír Olšer – poskytl barvy pro vymalování vnitřních prostor školy
Ing. arch. Miroslav Balek – vytvořil návrhy na výzdobu tříd a chodeb
1. třída – manželé Kuzníkovi darovali koberec a zajistili montáž skříněk, paní Špoková poskytla papírové ručníky, paní Dostálková darovala zásobník na ručníky
3. třída – paní Bejdová darovala papír a kancelářské potřeby, pan Beran daroval lékárničku, zajistil školení první pomoci pro celý pedagogický sbor a poskytl škole finanční dar, pan Havlíček zajistil pořízení papírových ručníků, paní Jaklová zakoupila pro školu hygienické kapesníky, pan Lichtenberg pomohl zajistit rozvedení počítačové sítě včetně internetu do školiček, paní Olšerová poskytla papír do kopírky, paní Hricková darovala drobné dárkové předměty 
4. třída – Mgr. Jana Zemanová – darovala sady fixů na tabuli, p. Alžběta Bukovianská darovala toner do kopírky. Při školních akcích pomáhali: p. Ondrušková, p. Vlčková, p. Venušová, p. Matoušová, p. Spáčilová 
5. třída – manželé Ilona a Zbyněk Kněžínkovi darovali vybavení třídy, Pavlína Bláhová darovala skříň a poskytla škole finanční dar, Lenka Pišlová věnovala škole finanční dar, Martina Schonbauerová darovala pomůcky na Výtvarnou výchovu a papíry do kopírky, Martina Hladká darovala škole počítačovou tiskárnu, Marie Kolečková darovala škole zánovní počítačový skener a papíry do kopírky 
6. třída – paní Hricková a paní Vinšová darovaly hygienické potřeby
7. třída – paní Granátová poskytla pro školu kancelářský papír, paní Ondrušková poskyla finanční dar, pan Bálek opravil interiér školy.


Školní rok 2008/2009

firma COLORLAK (p. Ing. Mojmír Olšer) – poskytnutí barev pro vymalování školy v hodnotě několika desítek tisíc Kč 

Dále naší školu materiálně nebo finančně také podpořili: 
Helena Lichtenbergová, Vladimíra Olšerová, Markéta Zazvonilová, Petr Beran, Lenka Kubizňáková, Roman Kawulok, Jan Pliml, Eva Nešverová, Petr Augustin, Jan Semotán, Vladimír Jančík, Aleš Hnízdil, Veronika Pecková, Gregor Bukovianský, Radek Spáčil, Kateřina Nedomová, František Neumann, Marcel Korbel, Lucie Korbelová, Jana Martausová, Jan Pliml, manželé Kněžínkovi, Martina Hladká, Petr Beran, Jana Bejdová, Jana Granátová, Ivana Vlková. 
Rodiče 6. třídy darovali 3.000 Kč na nákup nového toneru do školní kopírky. 
Martina Schőnbauerová 
Zbyněk Kněžínek 
Ilona Kněžínková 
Marie Kolečková 
Robert Pořízek 
Marcel Šíma 
Monika Hicklová 
Karel Jiras 
Lucie Jirasová 
Hana Klepalová 
Hana Bálková 
Miroslav Bálek 
Pavla Řídká 
Petr Ondruška 
Zdeňka Wamberová 
Zdeňek Wambera 
Milena Ondrušková 
Vladislav Houška 
Vlasta Formanová 
Milivoj Uzelac 
Ivana Uzelacová 
Ján Hricko 
Jana Hricková 
Miriam Stewartová 
Jan Tlačbaba 
Jan Beneš 
Ingrid Benešová 
Radek Nejedlo 
Dita Nejedlová