2.B Týdenní plán 4.4. – 8.4.2016

Týdenní plán

4.4. –8.4.2016

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Učebnice do str. 91 ( Slovní druhy, věta a souvětí, spojky)

Pracovní sešit do str. 20

Čítanka do str. 105

Pracovní sešit do str. 23

 

Matematika  Učebnice do str. 11 – násobilka 7

Umět vyjmenovat násobky, umět násobit.

Dělit budeme později!!

+ – do 100

Prvouka Učebnice do str. 52

Pracovní sešit do str. 33

 

 

 

 

Akce, informace

 

Do středy 6.4. –  prosím odevzdejte 2 150 Kč – doplatek na školu v přírodě

5.4. – Zvířátka pro malé chovatele (vybírám 50,- Kč – kdo ještě nezaplatil)

8.4. Jaro – interaktivní program ( vybírám 50,- Kč )

12. 4. Čtvrtletní práce z Čj

13. 4. Čtvrtletní práce z M

19.4. od 17:00 hod – třídní schůzky